สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Daishoji Temple
more
Hirosuke Hamada Memorial Museum
more
Nanyo Sky Park (Experience on Paraglider)
more
Akayu Onsen
more
Sakai Winery
more
Eboshiyama Park
more
Takahata Winery
more
Kumano Taisha Shrine
more
Michi-no-Eki Yonezawa
more
Takahashi Fruits Land
more
to top