Nearby Sightseeing Spots

Ginzan Onsen
more
Nobesawa Ginkodo
more
Shirugane Falls
more
Michi-no-Eki Obanazawa
more
Iai Shrine
more
Higashizawa Rose Park
more
Michi-no-Eki Murayama
more
Sabaneyama Jizoson
more
Mogami River Downstream Boat
more
Big Zelkova of Higashine
more

People who viewed this page also viewed these pages

Shirakawa Dam Kogan Park
more
Mamigasaki Sakura Line
more
to top