Nearby Sightseeing Spots

Kajo Park
more
Yamagata City Local History Museum
more
Nanokamachi Gotenzeki
more
JR EAST Travel Service Center (Yamagata)
more
Bunshokan
more
Yamagata Marugoto-kan Beni-no-kura
more
Kimono Story by Fuse Yashichi / Kimono Rental Service
more
Mamigasaki Sakura Line
more
Domeki Onsen
more
Yamagataken Kanko Bussan Kaikan
more
to top