Nearby Sightseeing Spots

Kinoene Daikokuten Honzan Hoju-ji Temple
more
Uesugi Family Byosho Graves
more
Experience traditional crafts at Waku Waku Kan
more
Kasugasan Rinsenji Temple
more
Uesugi Hakushakutei
more
Uesugi Jinja Shrine
more
Yonezawa Castle Ruins / Matsugasaki Park
more
Denkoku No Mori Yonezawa City Uesugi Museum
more
Toko no Sakagura
more
Tazawa Michi-no-Eki Nagomi no Sato
more

People who viewed this page also viewed these pages

Hijiori Onsen Morning Market
more
Jizogura
more
Shirakawa Dam Kogan Park
more
to top