Nearby Sightseeing Spots

Experience traditional crafts at Waku Waku Kan
more
Uesugi Jinja Shrine
more
Yonezawa Castle Ruins / Matsugasaki Park
more
Uesugi Hakushakutei
more
Kasugasan Rinsenji Temple
more
Denkoku No Mori Yonezawa City Uesugi Museum
more
Toko no Sakagura
more
Miyasaka Museum
more
Michi-no-Eki Yonezawa
more
Onogawa Onsen
more
to top