สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Nangakuji Temple
more
Chido Museum
more
Fujiswa Shuhei Memorial Museum
more
Taihinkan
more
Chidokan
more
Kazamake Old Villa Muryokouen Shakado
more
ยุโนะฮะมะออนเซ็น
more
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคะโมะ
more
Ken Domon Museum of Photography
more
Iimoriyama Park
more
to top