สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Taihinkan
more
Fujiswa Shuhei Memorial Museum
more
Kazamake Old Villa Muryokouen Shakado
more
Chido Museum
more
Nangakuji Temple
more
Shonai Tourist and Local Products Center
more
ยุโนะฮะมะออนเซ็น
more
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคะโมะ
more
Zuishin-mon
more
Ideha Cultural Memorial Hall
more

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย

Miyasaka Museum
more
Michi no Eki Asahimachi
more
to top