สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Taihinkan
more
Fujiswa Shuhei Memorial Museum
more
Kazamake Old Villa Muryokouen Shakado
more
Chido Museum
more
Nangakuji Temple
more
Shonai Tourist and Local Products Center
more
ยุโนะฮะมะออนเซ็น
more
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคะโมะ
more
ชายฝั่งยุระ (ร้อยอันดับชายทะเลของญี่ปุ่น)
more
Zuishin-mon
more

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย

Ichinotaki Shrine
more
Kuki Shrine(Air Shrine)
more
to top