Tendo Park (Mt. Maizuru)

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県天童市天童城山
เว็บไซต์
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
023-654-1111

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Tendo Onsen
more
Michi-no-Eki Tendo Onsen
more
Shogi Muratendotower
more
Wakamatsu-ji Temple
more
วัดยะมะเดะระ (วัดโฮจุซังริชชะคุจิ)
more
Osho Orchard
more
Michi-no-Eki Kahoku Brattopia
more
Yamadera Basho Memorial Hall
more
Nakano Kanko Kajuen
more
Tarumizu Ruins / Mine no Ura
more
to top