Tarumizu Ruins / Mine no Ura

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県山形市山寺千手院
เว็บไซต์
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
023-695-2816

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Yamadera Basho Memorial Hall
more
วัดยะมะเดะระ (วัดโฮจุซังริชชะคุจิ)
more
Wakamatsu-ji Temple
more
Momijigawa Valley
more
Omoshiroyama Cosmos Berg
more
Michi-no-Eki Tendo Onsen
more
Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Tendo Onsen
more
Shogi Muratendotower
more
Osho Orchard
more
to top