สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Tendo Onsen
more
Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Shogi Muratendotower
more
Wakamatsu-ji Temple
more
วัดยะมะเดะระ (วัดโฮจุซังริชชะคุจิ)
more
Osho Orchard
more
Yamadera Basho Memorial Hall
more
Nakano Kanko Kajuen
more
Tarumi Ruins
more
Michi-no-Eki Kahoku Brattopia
more

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย

Michi-no-Eki Shirataka Yana Park
more
to top