สถานที่ท่องเที่ยว

ทริปเที่ยวฟื้นฟูจิตวิญญาณ

ยามากาตะไม่ได้มีแค่ศาลเจ้า แต่ยังมีสถานที่ทางธรรมชาติอย่างน้ำตกหรือต้นไม้ยักษ์ที่เรียกกันว่าพาวเวอร์สปอตอยู่มากมาย! อย่าพลาดมาตระเวนตามสถานที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณและเติมพลังกันให้ได้


ทริปเที่ยวฟื้นฟูจิตวิญญาณ
  • เลือกหมวดหมู่
  • เลือกพื้นที่
  • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 23 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Daishoji Temple

  • เขตโอกิทามะ

more
Daishoji Temple

Nangakuji Temple

  • เขตโชไน

more
Nangakuji Temple

ศาลเจ้าอุเอะสุกิ

  • เขตโอกิทามะ

ศาลเจ้าอุเอะสุกิสร้างทับซากป้อมปราการชั้นในของปราสาทโยะเนะซะวะเพื่อให้เป็นที่บูชาของอุเอ…

more
ศาลเจ้าอุเอะสุกิ
to top