Nearby Sightseeing Spots

Tendo Onsen
more
Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Shogi Muratendotower
more
Wakamatsu-ji Temple
more
Yamadera / Risshaku-ji Temple
more
Osho Orchard
more
Yamadera Foreign Language Guides Yamaderans
more
Yamadera Basho Memorial Hall
more
Nakano Kanko Kajuen
more
Tarumizu Ruins / Mine no Ura
more

People who viewed this page also viewed these pages

Yamagata Marugoto-kan Beni-no-kura
more
to top