Nearby Sightseeing Spots

Nakano Kanko Kajuen
more
Wakamatsu-ji Temple
more
Big Zelkova of Higashine
more
Shogi Muratendotower
more
Michi-no-Eki Tendo Onsen
more
Tendo Onsen
more
Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Sekiyama Waterfall
more
Higashizawa Rose Park
more
Tarumizu Ruins / Mine no Ura
more
to top