สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Uesugi Family Byosho Graves
more
ศาลเจ้าอุเอะสุกิ
more
Uesugi Hakushakutei
more
Kasugasan Rinsenji Temple
more
Denkoku No Mori Yonezawa City Uesugi Museum
more
Toko no Sakagura
more
Miyasaka Museum
more
Michi-no-Eki Yonezawa
more
Onogawa Onsen
more
Kinoene Daikokuten Honzan Hoju-ji Temple
more
to top