สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Tendo Park (Mt. Maizuru)
more
Tendo Onsen
more
Michi-no-Eki Tendo Onsen
more
Shogi Muratendotower
more
Wakamatsu-ji Temple
more
วัดยะมะเดะระ (วัดโฮจุซังริชชะคุจิ)
more
Osho Orchard
more
Michi-no-Eki Kahoku Brattopia
more
Yamadera Basho Memorial Hall
more
Nakano Kanko Kajuen
more
to top