สถานที่ท่องเที่ยว

กิจกรรมฤดูหนาว

ยามากาตะเป็นจังหวัดที่มีหิมะตกหนักเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น! จึงมีกิจกรรมในฤดูหนาวให้สนุกสนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมจุเฮียว (ปรากฏการณ์น้ำแข็งเกาะต้นไม้) เล่นสเก็ต สกี หรือสโนว์เทรกกิ้ง ฯลฯ


กิจกรรมฤดูหนาว
  • เลือกหมวดหมู่
  • เลือกพื้นที่
  • เลือกระยะทางจากที่อยู่ปัจจุบัน

พบ 3 รายการ

ลำดับการเรียง
เรียงตามความนิยม
เรียงตามการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
เรียงตามความใกล้จากสถานที่ปัจจุบัน

Donden-daira Snow Park

  • เขตโอกิทามะ

more
Donden-daira Snow Park

Gassan Ski Resort

  • เขตมุรายามะ

more
Gassan Ski Resort

Tengendai Kogen Ski Area

  • เขตโอกิทามะ

more
Tengendai Kogen Ski Area
to top