• หน้าหลัก
 • การเดินทาง : การเดินทางไปยามากาตะจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง

เคล็ดลับคือการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะเป็นประตูสำหรับการเดินทางของคุณก่อนเพื่อจะได้ตระเวนเที่ยวยามากาตะที่กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากเข้ามาในยามากาตะแล้ว คุณจะเช่ารถยนต์เช่าในพื้นที่หรือใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟก็ได้เช่นกัน
ใช้ให้เหมาะสมตามแผนการต่างๆ เช่น จุดประสงค์การเดินทางหรือช่วงเวลาการท่องเที่ยว

เดินทางโดยใช้รถไฟ

โตเกียว - คามิโนะยามะออนเซ็น - ยะมะกะตะ - เท็นโด

 • โตเกียว
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ2 ชั่วโมง 35 นาที
 • คามิโนะยามะออนเซ็น
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ10 นาที
 • ยะมะกะตะ
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ10 นาที
 • เท็นโด

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินฮาเนดะ - สนามบินยะมะกะตะ

 • สนามบินฮาเนดะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์1 ชั่วโมง 5 นาที
 • สนามบินยะมะกะตะ
 • [การเดินทางจากสนามบิน]
  ・เมืองยามากาตะ : โดยสารรถชัตเทิลบัสประมาณ 35 นาที
  ・เมืองเทนโด : โดยสารไลเนอร์ระบบจองอย่างเดียวประมาณ 25 นาที

เดินทางโดยใช้รถบัสด่วน

โตเกียว - ยามากาตะ, เท็นโด

 • โตเกียว
 • รถบัสด่วน6 ชั่วโมง 50 นาที
 • ยามากาตะ, เท็นโด

กรณีใช้รถยนต์

สายอุราวะฮงเซ็น - ยามากาตะซาโอ IC

 • สายอุราวะฮงเซ็น
 • ทางด่วนโทโฮคุ3 ชั่วโมง 10 นาที
 • มุราตะ JCT
 • ทางด่วนยามากาตะ30 นาที
 • ยามากาตะซาโอ IC

สายอุราวะฮงเซ็น - ยามากาตะจูโอ IC

 • สายอุราวะฮงเซ็น
 • ทางด่วนโทโฮคุ2 ชั่วโมง 40 นาที
 • ฟุกุชิมะ JCT
 • ทางด่วนโทโฮคุชูโอ1 ชั่วโมง 15 นาที
 • ยามากาตะจูโอ IC
to top