• หน้าหลัก
 • การเดินทาง : การเดินทางไปยามากาตะจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง

เคล็ดลับคือการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะเป็นประตูสำหรับการเดินทางของคุณก่อนเพื่อจะได้ตระเวนเที่ยวยามากาตะที่กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากเข้ามาในยามากาตะแล้ว คุณจะเช่ารถยนต์เช่าในพื้นที่หรือใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟก็ได้เช่นกัน
ใช้ให้เหมาะสมตามแผนการต่างๆ เช่น จุดประสงค์การเดินทางหรือช่วงเวลาการท่องเที่ยว

เดินทางโดยใช้รถไฟ

เซนได - โยเนซาวะ

 • เซนได
 • รถไฟเร็วสาย JR เซ็นซัง1 ชั่วโมง 5 นาที
 • ยะมะกะตะ
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ35 นาที
 • โยเนซาวะ

สนามบินเซนได - โยเนซาวะ

 • สนามบินเซนได
 • รถไฟสายสนามบินเซ็นไดหรือ JR25 นาที
 • เซนได
 • รถไฟด่วนสาย JR เซ็นซัง1 ชั่วโมง 5 นาที
 • ยะมะกะตะ
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ35 นาที
 • โยเนซาวะ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินยะมะกะตะ

 • สนามบินชินชิโตเสะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ / สายการบินฟูจิดรีมแอร์ไลน์1 ชั่วโมง 20 นาที
 • สนามบินยะมะกะตะ
 • [การเดินทางจากสนามบิน]
  ・ในอำเภอโยเนซาวะ : ขับรถยนต์เช่าประมาณ 1 ชั่วโมง

เดินทางโดยใช้รถบัสด่วน

เซนได - โยเนซาวะ

 • เซนได
 • รถบัสด่วน2 ชั่วโมง 5 นาที
 • โยเนซาวะ

นิอิกะตะ - นันโย

 • นิอิกะตะ
 • รถบัสด่วน2 ชั่วโมง 45 นาที
 • นันโย

กรณีใช้รถยนต์

เซ็นไดมิยากิ IC - โยเนซาวะจูโอ IC

 • เซ็นไดมิยากิ IC
 • ทางด่วนโทโฮคุ50 นาที
 • ฟุกุชิมะ JCT
 • ทางด่วนโทโฮคุชูโอ30 นาที
 • โยเนซาวะจูโอ IC

เซ็นไดคูโค IC - โยเนซาวะจูโอ IC

 • เซ็นไดคูโค IC
 • ถนนฝั่งตะวันออกหรือฝั่งใต้ของเซ็นได20 นาที
 • เซ็นไดมินามิ IC
 • ทางด่วนโทโฮคุ45 นาที
 • ฟุกุชิมะ JCT
 • ทางด่วนโทโฮคุชูโอ30 นาที
 • โยเนซาวะจูโอ IC

นิอิกะตะ - โยเนซาวะ

 • นิอิกะตะ
 • ถนนหลวงหมายเลข 730 นาที
 • เซโรชิบาตะ IC
 • ทางด่วนนิฮงไกโทโฮคุ1 ชั่วโมง 30 นาที
 • อารากาวะไทไน IC
 • ถนนหลวงหมายเลข 1131 ชั่วโมง 45 นาที
 • โยเนซาวะ
to top