• หน้าหลัก
 • การเดินทาง : การเดินทางไปยามากาตะจากทั่วประเทศญี่ปุ่น

การเดินทาง

เคล็ดลับคือการตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่จะเป็นประตูสำหรับการเดินทางของคุณก่อนเพื่อจะได้ตระเวนเที่ยวยามากาตะที่กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากเข้ามาในยามากาตะแล้ว คุณจะเช่ารถยนต์เช่าในพื้นที่หรือใช้ขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟก็ได้เช่นกัน
ใช้ให้เหมาะสมตามแผนการต่างๆ เช่น จุดประสงค์การเดินทางหรือช่วงเวลาการท่องเที่ยว

เดินทางโดยใช้รถไฟ

เซนได - ชินโจ

 • เซนได
 • รถไฟเร็วสาย JR เซ็นซัง1 ชั่วโมง 5 นาที
 • ยะมะกะตะ
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ45 นาที
 • ชินโจ

สนามบินเซนได - ชินโจ

 • สนามบินเซนได
 • รถไฟสายสนามบินเซ็นไดหรือ JR25 นาที
 • เซนได
 • รถไฟเร็วสาย JR เซ็นซัง1 ชั่วโมง 5 นาที
 • ยามากาตะ
 • รถไฟ JR ชิงคันเซนยะมะกะตะ45 นาที
 • ชินโจ

เดินทางโดยใช้เครื่องบิน

สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินยะมะกะตะ

 • สนามบินชินชิโตเสะ
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ / สายการบินฟูจิดรีมแอร์ไลน์1 ชั่วโมง 20 นาที
 • สนามบินยะมะกะตะ
 • [การเดินทางจากสนามบิน]
  ・ในอำเภอชินโจ : ขับรถยนต์เช่าประมาณ 1 ชั่วโมง

เดินทางโดยใช้รถบัสด่วน

เซนได - ชินโจ

 • เซนได
 • รถบัสด่วน2 ชั่วโมง 30 นาที
 • ชินโจ

กรณีใช้รถยนต์

เซ็นไดมิยากิ IC - ชินโจ

 • เซ็นไดมิยากิ IC
 • ทางด่วนโทโฮคุ15 นาที
 • มุราตะ JCT
 • ทางด่วนยามากาตะ35 นาที
 • ยามากาตะ JCT
 • ทางด่วนโทโฮคุชูโอ15 นาที
 • ฮิกาชิเนะคิตะ IC
 • ถนนหลวงหมายเลข 1350 นาที
 • ชินโจ

เซ็นไดคูโค IC - ชินโจ

 • เซ็นไดคูโค IC
 • ถนนฝั่งตะวันออกหรือฝั่งใต้ของเซ็นได20 นาที
 • เซ็นไดมินามิ IC
 • ทางด่วนโทโฮคุ10 นาที
 • มุราตะ JCT
 • ทางด่วนยามากาตะ35 นาที
 • ยามากาตะ JCT
 • ทางด่วนโทโฮคุชูโอ15 นาที
 • ฮิกาชิเนะคิตะ IC
 • ถนนหลวงหมายเลข 1350 นาที
 • ชินโจ
to top