Yamagata Sake Museum

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県山形市蔵王温泉951
เว็บไซต์
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
023-694-9052

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Zao Chuo Ropeway
more
Zao Onsen Ski Resort
more
ซะโอออนเซ็น
more
Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Ropeway
more
Juhyo Light-up
more
Dokkonuma Swamp
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Bodaira Highlands
more
to top