Zao Ropeway

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県山形市蔵王温泉229-3
เว็บไซต์
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
หมายเลขโทรศัพท์
023-694-9518

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Juhyo Light-up
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Chuo Ropeway
more
Yamagata Sake Museum
more
Zao Onsen Ski Resort
more
ซะโอออนเซ็น
more
Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Dokkonuma Swamp
more
Zao Bodaira Highlands
more

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย

Tengendai Kogen Ski Area
more
Beni no Kura
more
to top