Zao Chuo Ropeway

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่
山形県山形市蔵王温泉940-1 
เว็บไซต์
รีวิวจากผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์
http://zaochuoropeway.co.jp/en/
หมายเลขโทรศัพท์
023-694-9168

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Yamagata Sake Museum
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Ropeway
more
Zao Onsen Ski Resort
more
Juhyo Light-up
more
ซะโอออนเซ็น
more
Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Dokkonuma Swamp
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Bodaira Highlands
more
to top