สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Zao Bodaira Highlands
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Ropeway
more
Rime on trees fantasy corridor tour
more
Zao Central Ropeway
more
Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Yamagata Sake Museum
more
ซะโอออนเซ็น
more
Dokkonuma Swamp
more
Narage Jyuku
more
to top