สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Zao Bodaira Highlands
more
Juhyo Light-up
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Ropeway
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Chuo Ropeway
more
Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Yamagata Sake Museum
more
Zao Onsen Ski Resort
more
ซะโอออนเซ็น
more
to top