สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Yamagata Sake Museum
more
Zao Chuo Ropeway
more
Juhyo Light-up
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Ropeway
more
Zao Onsen Ski Resort
more
ซะโอออนเซ็น
more
Dokkonuma Swamp
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Bodaira Highlands
more
to top