สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Yamagata Sake Museum
more
Zao Chuo Ropeway
more
Juhyo Light-up
more
Zao Ropeway
more
Nightcruiser tour to see Snow Monsters
more
Zao Onsen Ski Resort
more
ซะโอออนเซ็น
more
Zao Echo Line
more

คนที่เข้าชมหน้านี้ดูหน้าเหล่านี้ด้วย

Fujiswa Shuhei Memorial Museum
more
ภูเขาโชคะอิ
more
to top