สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจุดนี้

Zao Onsen Outdoor Hot Spring
more
Yamagata Sake Museum
more
Zao Central Ropeway
more
ต้นไม้น้ำแข็งแห่งซะโอ
more
Zao Ropeway
more
Rime on trees fantasy corridor tour
more
ซะโอออนเซ็น
more
Zao Echo Line
more
Zao Bodaira Highlands
more
Yamagataken Kanko Bussan Kaikan
more
to top